Advocaat Didier Van De Keere: advocaat, advocaten, advokaat, advokaten, advokatenbureau, advocatenbureau, advocatenpraktijk, advokatenpraktijk, personenrecht, familierecht, erfrecht, huurrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht, verkeersrecht, overeenkomstenrecht, adviesverlening, gent, avocat, avocats, oost-vlaanderen

Welkom op onze website.

 
Wat is de taak van een advocaat?
Zonder onafhankelijke en competente advocaten is er geen rechtvaardige maatschappij met vrije mensen denkbaar. Hoewel in een democratisch land als het onze alle mensen vrij en met gelijke rechten worden geboren, weten we allemaal dat we in werkelijkheid niet aan elkaar gewaagd zijn. De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden. Kent u een ander beroep dat zijn nieuwe leden bij wijze van toelatingsvoorwaarde oplegt rechtsbijstand te verlenen aan minvermogenden?
 
Preventie, verzoening, onderhandeling
Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. Vaak kennen zij de exacte betekenis niet en kunnen zij de draagwijdte ervan moeilijk inschatten. De advocaat kan hen hierbij helpen. Hij is professioneel, competent, discreet en kan een essentiële rol spelen bij elke beslissing. Dankzij zijn ervaring met procesvoering, is hij de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen, te verzoenen. Want ook bij juridische aangelegenheden geldt de regel dat "voorkomen beter is dan genezen". De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener. Een goede regeling is immers toch altijd beter dan een slecht proces?
 
De bijstand bij rechtsgedingen
Het is zeldzaam dat iemand over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid beschikt om alleen voor de rechter te verschijnen. Daarom hebben gedingvoerende partijen altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commerciële, sociale,...